პროექტის სახელწოდება “ჩემი სამზარეული”
პროექტის მთავარი იდეა(თემა) 1–2 წინადადება ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ქართული ტრადიციული  სამზარეულო

პროექტის აქტუალობა. მსოფლიო არ იცნობს  ქართულ ტრადიციებსა და
მრავალფეროვან სამზარეულოს.
პროექტის მიზნები: მოსწავლეები ისწავლიან ქართული კერძებისა და ინგრედიენტების სახელწოდებებს ინგლისურ ენაზე, განუვითარდებათ კვლევა-ძიების, თანატოლებთან უცხო ენაზე თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები, გაუჩნდებათ სურვილი ღრმად შეისწავლონ და გააცნონ სხვას თავიანთი ქვეყნის ტრადიციები, სამზარეულო, პატივი სცენ საკუთარ და სხვა ერის  ტრადიციებს.  
მონაწილეთა ასაკი: 10–15 წელი

ვადები,ხანგრძლივობა: დეკემბერი-მარტი

მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები,რაც შეიძლება შეიქმნას.
  • გადაითარგმნება ქართული კერძებისა და ინგრედიენტების სახელწოდებები ინგლისურ ენაზე,
აღიწერება საქართველოს კუთხეების მიხედვით ძველი და ახალი ტრადიციები, ყოველივე გამოქვეყნდება ბლოგზე.
  • დამყარდება მოსწავლეებს შორის ვირტუალური კომუნიკაცია უცხო ენაზე ინტერნეტ სერვისების გამოყენებით.  

პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები ფოტო/ვიდეო კამერა,კომპიუტერი ინტერნეტი,
პროექტის მსვლელობა.
  • მოსწავლეები დაიყოფიან ჯგუფებად საქართველოს კუთხეების მიხედვით, ისინი მოააგროვებენ ინფორმაციას ტრადიციებისა და სამზარეულოს შესახებ (ფოტოები, ვიდეო მასალები, ინტერვიუები)
  • ჯგუფის ერთი წევრი თანმიმდევრობით აღწერს ჯგუფის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს, თავს უყრის ყველანაირ მასალას ჯგუფის ბლოგზე
  • ჯგუფები მოახდენენ თავიანთი ბლოგების პრეზენტაციას
  • პროექტის შეფასება მოხდება წინასწარ შექმნილი რუბრიკით,

საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
4. სოციოკულტურა და კულტურა
·      ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;


პროექტის ხელმძღვანელი :
ხელმძღვანელის ელ–ფოსტა
პროექტის ვებ–გვერდი/ბლოგი